Giới thiệu về Khoa

Ngày: 28/09/2015

hiện nay, để thuận lợi thông báo các nội dung tin tức cho sinh viên, khoa kinh tế-tài chính- ngân hàng lập trang facebook của riêng khoa để các bạn thuận tiện cập nhật thông tin. Để kết bạn với trang face của khoa, các bạn sinh viên vào:tìm tên: Kttcnh DH Quangtrung hoặc tìm địa chỉ gmail: hoasinhsonha@gmail.com để vào trang face vủa khoa.

Xem tiếp 

Ngày: 08/06/2015

Xem tiếp 

Ngày: 01/01/2015

Xem tiếp