Chương trình đào tạo

Ngày: 02/04/2015

Xin gửi đến quý thầy, cô file dự thảo về công tác đào tạo tại trường ĐHQT. Kính đề nghị quý thầy, cô xem, triển khai đơn vị mình cùng xem, cùng góp ý. Nếu có thắc mắc hoặc chưa rõ vấn gì về các nội dung dự thảo, kính đề nghị quý thầy, cô liên hệ trực tiếp với Đạt: 0913.613.724 hoặc 0972.462.467 Các file VB góp ý, đề nghị bôi đỏ phần bổ sung hoặc chỉnh sửa, gửi file góp ý về email của Đạt hoặc Phòng đào tạo: daotao@quangtrung.edu.vn. Thời gian góp ý: 1 tuần. hạn cuối gửi file góp ý là ngày 9/4/2015. Rất mong nhận được sự phản hồi sớm từ quý thầy, cô. Trân trọng,

Xem tiếp 

Ngày: 01/01/2015

Xem tiếp