Học bổng - Hỗ trợ tài chính
  Thực tập - Tốt nghiệp
  Tuyển dụng - Việc làm
Diamond Bay Hotel tuyển dụng

Ngày: 16/08/2015

 Thêm cơ hội việc là cho các bạn sinh viên ĐH Quang Trung ra trường

Khách sạn Diamond Bay chuẩn quốc tế 4 sao.

Khách sạn sự kiến khai trương trong tháng 11 năm 2015. Trong thời gian chuẩn bị, khách sạn cần tuyển dụng các vị trí làm việc.

Xem chi tiết tại đây

Xem tiếp 
Tập đoàn Hoàn Cầu tuyển dụng kế toán viên

Ngày: 27/02/2015

 Tập đoàn Hoàn Cầu thông báo tuyển dụng 4 kế toán viên

Xem tiếp 
Tập đoàn Hoàn Cầu tuyển dụng quản trị viên tập sự

Ngày: 25/02/2015

 Tập đoàn Hoàn Cầu tuyển dụng quản trị viên tập sự tại Nha Trang

Xem tiếp 
  Danh sách cựu sinh viên
Danh sách các cựu sinh viên của Khoa

Ngày: 01/01/2015

 Đang cập nhật

Xem tiếp