Cán bộ quản lí
Danh sách cán bộ quản lí

Ngày: 05/10/2015

 

Phó trưởng Khoa thường trực: Ths. Huỳnh Ngọc Anh Thư

Điện thoại: 0935.623459

Email: huynhngocanhthu@quangtrung.edu.vn

 

 

Xem tiếp 
  Các bộ môn
  Giảng viên
Danh sách giảng viên

Ngày: 07/01/2015

 Danh sách giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng đã và đang tham quá trình đào tạo tại Khoa Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng.

Xem tiếp