Thông báo của khoa và trường
(07/01) Thông báo về buổi Đối thoại sinh viên lần thứ nhất

Ngày: 07/01/2015

 Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu, 2 Khoa: Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, sẽ tổ chức buổi đối thoại sinh viên lần thứ nhất, năm học 2014-2015.

Đây là dịp để Ban giám hiệu Nhà trường, Lãnh đạo 2 Khoa và các phòng ban trong trường lắng nghe, trao đổi các vấn đề mà các bạn sinh viên 2 Khoa chúng ta đang quan tâm cũng như những kiến nghị, đề xuất của các bạn góp phần giúp 2 Khoa chúng ta và Trường phát triển lên một tầm cao mới.

Thời gian: 14h ngày 14/01/2015.

Địa điểm: Hội trường A102

Chủ trì: Lãnh đạo 2 Khoa

Thành phần mời: Ban giám hiệu Nhà trường, các phòng, ban; tất cả giảng viên 2 Khoa

Thành phần dự: Toàn bộ sinh viên 2 Khoa Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh.

 

( BBT )
TIN LIÊN QUAN