Thông báo của khoa và trường
Ban chủ nhiệm khoa làm việc với sinh viên thực tập

Ngày: 02/02/2015

 Lịch làm việc của BCN Khoa và giáo viên hướng dẫn với sinh viên thực tập

 Lịch làm việc cụ thể:

*  Lớp K7.C67: + Thời gian: 9h30 thứ 6 ngày 6/2/2015

                            + Địa điểm phòng A204 cơ sở phường Nhơn Phú

* Lớp K6.407:  + Thời gian: 9h30 thứ 7 ngày 7/2/2015

                            + Địa điểm phòng A301 cơ sở phường Nhơn phú

( BBT )
TIN LIÊN QUAN