Thông báo của khoa và trường
Thông báo V/v tổ chức đăng ký thi lại tốt nghiệp

Ngày: 16/02/2015

 Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên chưa tốt nghiệp các lớp liên kết.

 

Xem và tải mẫu đăng kí dưới đây:

 

( BBT )
TIN LIÊN QUAN