Thông báo của khoa và trường
Kế hoạch tổ chức kiểm tra, phân lớp trình độ tiếng anh SV khóa 9

Ngày: 07/03/2015

 Kế hoạch tổ chức kiểm tra, phân lớp trình độ tiếng anh SV khóa 9

Nhấp vào hình ảnh để xem chi tiết:

 

( Theo QTU )
TIN LIÊN QUAN