Thông báo của khoa và trường
Thông báo về thời gian test chuyên đề tốt nghiệp

Ngày: 19/05/2015

 Theo thông báo mới nhất, thời gian test chuyên đề tốt nghiệp sẽ được diễn ra vào lúc 13h chiều thứ 6 ngày 22 tháng 05 năm 2015. Về địa điểm và lịch trình cụ thể Khoa KT-TCNH sẽ cập nhật thông tin đưa lên trang Web Khoa. Các bạn sinh viên thường xuyên cập nhật trang Web Khoa để nắm bắt thông tin kịp thời.

 

( Theo QTU )
TIN LIÊN QUAN