Thông báo của khoa và trường
Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên sắp ra trường

Ngày: 22/05/2015

 Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015, căn cứ kết luận của Hiệu trưởng về việc bồi dưỡng các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên, Phòng Đào tạo xây dựng Kế hoạch bỗi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên sắp ra trường. Nội dung cụ thể:

I.         Mục đích, yêu cầu
- Tạo điều kiện cho sinh viên được tìm hiểu và rèn luyện các kỹ năng cần thiết trước khi ra trường. Giúp cho sinh viên thêm cơ hội thành công khi xin việc và phỏng vấn việc làm, thành công trong công việc nhờ vào phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng tốt được yêu cầu của nhà quản lý và tự hoàn thiện bản thân.
- Tạo bước chuyển biến tích cực và sự tự tin cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng cho sinh viên, tạo được uy tín ban đầu cho xã hội về chất lượng sinh viên được đào tạo.
- Toàn thể sinh viên các lớp sắp ra trường được cấp chứng chỉ về các kỹ năng mềm.
- Toàn thể CBGVNV phải theo học đủ 2 kỹ năng.

 I.         Nội dung thực hiện

Rèn luyện cho sinh viên và người tham gia tổ hợp các kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp ứng xử, tạo lập quan hệ và xin việc.
1.        Đối tượng tham gia: Toàn thể sinh viên sắp ra trường hệ chính quy, kể cả liên thông đạng học trực tiếp tại trường; toàn thể CBGVNV đang công tác tại trường.
2.        Thời gian, địa điểm: các ngày: 8,9,10/6/2015, mỗi ngày 2 chuyên đề. Địa điểm: hội trường A.102.
Nội dung, lớp học, thời gian cụ thể như sau:
NGÀY
LỚP
KHOA
TỔNG SV
GHI CHÚ
08/6/2015
K6.406 (94)
K6.401 (41)
K6.405 (23)
K6.407 (78)
Khoa Kế toán
Khoa QTKD
Khoa KT-TCNH
Khoa KT-TCNH
236
 
09/6/2015
K7.C67 (34)
K7.C66 (46)
K7.C65 (12)
K2.101TD (45)
K5.102LD (41)
K5.407LD (17)
Khoa KT-TCNH
Khoa QTKD
Khoa CNTT Khoa CNTT
Khoa XD
Khoa KT-TCNH
195
 
10/6/2015
K7.C68 (53)
K7.C69 (64)
K5.401LD (14)
K2.102TD (86)
Khoa XD
Khoa XD
Khoa CNTT
Khoa QTKD
217
 
       Buổi sáng 4 tiết: từ 7h00 đến 10h45; buổi chiều 4 tiết, từ 13h00 đến 16h45 như thời gian biểu đang áp dụng tại trường.     
Giảng viên là cố vấn học tập, tham gia cùng với nhóm cố vấn mình hướng dẫn.
       Riêng CBGVNV khác phải tự sắp xếp tham gia đủ 2 kỹ năng theo lịch như trên.
3.        Tổ chức lớp: Các khoa phối hợp với bộ phận thời khoá biểu của Phòng Đào tao (thầy Đức) để theo dõi danh sách. Các khoa, đơn vị phòng, ban, bộ môn phối hợp cùng cô Quí (Tổ chức cán bộ) để quản lý danh sách và thời gian tham gia lớp học.
4.        Kinh phí tổ chức
Kinh phí tổ chức thực hiện theo Kế hoạch học kỳ II năm học 2014-2015, có dự trù kinh phí kèm theo.
II.     Tổ chức thực hiện
1.   Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm liên hệ báo cáo viên, phối hợp bộ phận cán bộ quản lý lớp học, sinh viên và GV tham gia lớp học, bố trí lớp học.
2.   Phòng TC-HC bố trí chỗ ở, đưa đón báo cáo viên (nếu có nhu cầu).
3.   Phòng QTTB-PVHĐ bố trí thiết bị, âm thanh, máy chiếu, hội trường, … đảm bảo cho báo cáo viên thực hiện.
4.   Các khoa, các đơn vị khác: phối hợp triển khai Kế hoạch; thông báo đến sinh viên và cố vấn học tập, cán bộ, giảng viên, công nhân viên đơn vị phụ trách, về thời gian, địa điểm, phân bố lớp học, … hỗ trợ công tác theo dõi, xác nhận quá trình tham gia.
5.   Các đơn vị chức năng khác chịu trách nhiệm phối hợp hỗ trợ thực hiện Kế hoạch này.
( Theo QTU )
TIN LIÊN QUAN