Thông báo của khoa và trường
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC TÍCH LŨY VỚI KHÓA DƯỚI

Ngày: 16/09/2015

 Thời hạn nộp đơn học tích lũy với các khóa dưới, hạn cuối là ngày 18 tháng 9 năm 2015

Sinh viên còn nợ học phần nhanh chóng lên VPK gặp cô Lệ Trung để đăng ký học tích lũy

Mọi thắc mắc sau ngày 18, Khoa sẽ không giải quyết.

Các lợp trưởng các lớp nhanh chóng thông báo thông tinh cho lớp.

 

( Theo QTU )
TIN LIÊN QUAN