Thông báo của khoa và trường
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tượng trưng theo nhóm

Ngày: 29/09/2015

 Để tạo điều kiện thuận lợi cho sv nhận bằng tốt nghiệp. Phòng đào tạo gửi danh sách sv lên nhận bằng theo từng nhóm.

SV khoa kinh tế - tài chính - ngân hàng chú ý xem mình ở nhóm nào để theo thứ tự lên nhận bằng nhanh chóng và thuận tiện!

 

( theo QTU )
TIN LIÊN QUAN