Thông báo của khoa và trường
THÔNG BÁO KHẨN

Ngày: 03/10/2015

 1. sinh viên nộp lệ phí học lại  đối với những môn đã đăng ký nhưng chưa tổ chức được trong học kỳ phụ  thì nhanh chóng cầm biên lai nộp lệ phí lên văn phòng khoa để làm thủ tục nhận lại lệ phí đã nộp. hạn cuối đến ngày 10/10. Quá thời gian trên văn phòng khoa không giải quyết.

2. Đã chính thức hết thời hạn nộp đơn học tích lũy đối với sinh viên còn nợ môn đăng ký học với khóa dưới. Sinh viên nộp đơn học tích lũy sẽ không giải quyết.

3. Đối với sinh viên khóa 10. Chưa nắm được thời gian vào phòng thi. Thời gian bắt đầu thi là 8h00 đối với buổi sáng và 14h00 đối với buổi chiều.

( BBT )
TIN LIÊN QUAN