Thông báo của khoa và trường
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC TÍCH LŨY.

Ngày: 17/02/2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC TÍCH LŨY. Sinh viên đăng ký học tích lũy với các lớp trong học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 liên hệ Văn Phòng Khoa (B.204). Xem lịch học và môn học các lớp trong học kỳ 2 tại trang web tkb.quangtrung.edu.vn Thời hạn cuối cho việc đăng ký học lại : ngày 29/2/2016
( Theo QTU )
TIN LIÊN QUAN