Thông báo của khoa và trường
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Ngày: 19/03/2016

Thông báo về việc đăng ký học chuyên đề: Sinh viên các khóa K6.407, K6.407LD...rớt tốt nghiệp, nhanh chóng đăng ký học chuyên đề thay cho môn thi tốt nghiệp. Theo hình thức rớt môn cơ sở ngành hoặc môn chuyên ngành thì chỉ phải học lại chuyên đề tương ứng thay thế cho môn cơ sở ngành hoặc môn chuyên ngành! Thời gian đến hết ngày 23/3/2016 Trực tiếp đăng ký lên Khoa, Sđt văn phòng khoa: 0562.241.037 Quá thời hạn đăng ký, Văn phòng khoa không chịu trách nhiệm giải quyết.
( Theo QTU )
TIN LIÊN QUAN