Thông báo của khoa và trường
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC CHUYÊN ĐỀ. (mới)

Ngày: 25/03/2016

Sinh viên cập nhật lại thông tin như sau: Chuyên đề 1: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (3tín chỉ) Chuyên đề 2: Tài chính doanh nghiệp( 3tín chỉ) Thời hạn nộp lệ phí học chuyên đề : từ 25 tháng 3 đến hết ngày 2 tháng 4. (Mỗi tín chỉ: 250.000đ)
( Theo QTU )
TIN LIÊN QUAN