Thông báo của khoa và trường
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ MÔN HỌC KỲ HÈ

Ngày: 25/03/2016

Sinh viên đăng ký trả nợ học phần liên hệ văn phòng khoa để đăng ký trả nợ môn. Thời gian dự định: tổ chức trong học kỳ hè. Hiên tại văn phòng khoa tiếp nhận đơn đăng ký học tích lũy. Thông tin chính thức về học kỳ hè, khi có thông báo từ Phòng Đào tạo văn phòng khoa sẽ cập nhật thông tin và thông báo cụ thể. Thời hạn đăng ký: từ 25 tháng 3 đến 15 tháng 4
( Theo QTU )
TIN LIÊN QUAN