Thông báo của khoa và trường
THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN

Ngày: 10/05/2016


1. Các sinh viên đã đăng ký bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp tại trường đến phòng CT Chính trị - CT Sinh viên (P.A101) nhận thẻ cử tri vào ngày 20 & 21/5/2016. (Ngoài những sinh viên hộ khẩu tại thành phố quy nhơn, tất cả đều tham gia bỏ phiếu tại trường)
2. Cử tri tham gia bầu cử từ 7h ngày 22/5/2016 tại hội trường A103.
3. Nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân cuối khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 05/2016 vào lúc 7h30 ngày 14/5/2016 (thứ 7). Đề nghị sinh viên và giảng viên cố vấn học tập tham gia đầy đủ, đúng giờ.
4. Sinh viên khẩn trương lên khoa đăng ký học trả nợ môn trong học kỳ hè.
Kế hoạch học kỳ hè như sau: Tổ chức dạy và học từ 16/5/2016 đến 19/6/2016;
Tổ chức thi từ 20-26/6/2016

( Theo QTU )
TIN LIÊN QUAN