Thông báo của giảng viên
Lịch thuyết trình đề tài nhóm môn Phân tích dữ liệu trên SPSS của lớp K7.407

Ngày: 12/01/2015

Thời gian: 7h00 sáng thứ 5 ngày 15/01/2015

Địa điểm: B404 (Dự kiến)

Nội dung: Đại diện từng nhóm trình bày đề tài trên PowerPoint, GV cùng lớp thảo luận và vấn đáp

( bbt )